Witamy na stronie POLSKIEJ SZKOŁY W KILLARNEY.Szkoła istnieje od 2010 roku. Jej misją jest propagowanie języka polskiego, kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży polskiej mieszkających w Irlandii. Na lekcjach realizowany jest uzupełniający program nauczania z zakresu języka polskiego, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Przerwy śródlekcyjne są okazją do rozwoju emocjonalnego i fizycznego, dzięki psychozabawom i zabawom ruchowym. Szkoła jest finansowana przez rodziców i wspierana z różnych funduszy pozyskiwanych przez kierownictwo. Polska Szkoła w Killarney wydaje świadectwa zawierające informacje o osiagnięciach ucznia na danym poziomie edukacji.

Warto posyłać dziecko do polskiej szkoły!

Dlaczego?
polska szkoła w killarney
polska szkoła w killarney

© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024