Organizacja szkoły

 


 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.polskaszkolawkillarney.com

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Polska Szkoła w Killarney, Lisbabe, Headford, Co.Kerry, Ireland

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: polskaszkolawkillarney@gmail.com

 4. Operator jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  obsługa formularzy internetowych - wynikająca z funkcji konktertnego formularza

 1. Ochorona danych osobowych:

 1. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.polskaszkolawkillarney.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

 3. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024