O nas

Wszyscy nauczyciele w Polskiej Szkole w Killarney mają wykształcenie magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne uzyskane na uczelniach w Polsce. Ponadto na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje na rozmaitych kursach na terenie Irlandii.

 

...

ANETA TRUCHAN

dyrektor Polskiej Szkoły w Killarney
polonistka

Wykształcenie:
FILOLOGIA POLSKA – Uniwerytet Jagilelloński, specjalność nauczycielska
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wspólnota polska"
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Saint Nicholas Montessori College Ireland: Higher Diploma in Arts in Early Childhood Education
AUTISM SPECTRUM DISORDER – Training with Brothers of Charity Southern Services

Kursy i szkolenia:
- „Skuteczne przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego”; Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”
- „Kurs wychowawców – opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży”; Gaudeamus Kraków
- „Teatr Zaangażowany Społecznie” warsztaty; Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
- „ Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna oraz właściwa interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne”; Ośrodek Rozwoju Edukacji
- „Kurs szybkiego czytania oraz technik skutecznego uczenia się”, Krakowska Nowa Szkoła
- „Przepisy i sposoby przeprowadzania egzaminu maturalnego”; Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”
- „Practical Safety Advice & Training”; Saint Nicholas Montessori College Ireland
- “Child Protection Course”; Saint Nicholas Montessori College Ireland
- "Warsztaty o dwujęzyczności z prof. Anną Dąbrowską" SPK Waterford
- "Dwujęzyczność w teorii i praktyce"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Wady wymowy u dzieci dwujęzycznych"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
-"Gry edukacyjne"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Lamh Course"; Communication Augumentation Sign System 
- "Tożsamość dzieci dwujęzycznych"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Literatura dziecięca w szkole polonijnej"; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- "Jak zdalnie uczyć w polonijnych placówkach oświatowych?" Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

SYLWIA SKOWYRA - SZULC

polonistka, historyk

Wykształcenie
FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność nauczycielska język polski z historią
FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność nauczycielska oraz teatrologiczno-filmoznawcza

Kursy i szkolenia:
- „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności
- Cykl szkoleń: „Jak budować poczucie własnej wartości wśród nauczycieli i uczniów?”; „Sposoby prezentacji wyników egzaminów zewnętrznych w promocji szkoły”; „Wykorzystanie programów komputerowych w skutecznym promowaniu szkoły”; „Jak skutecznie motywować?”; „Współpraca z rodzicami w celu promowania edukacji szkoły”; „Zapoznanie z istotą promowania edukacji szkoły”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności
- „Jak rozwijać świadomość i sprawność językową uczniów? Matura 2015 z języka polskiego”; Wydawnictwo Nowa Era;
- „Marketing Szkoły”; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
- "Jak uczyć historii polski dzieci polonijne? Program, metody aktywizujące, aplikacje służące do ćwiczeń i powtarzania wiadomości z lekcji". Centrum Szkoleniowe KLANZA
-  "Nowoczesne formy nauki geografii. Morze Bałtyckie. Klimat Polski". Centrum Szkoleniowe KLANZA
- "Nowoczesne aktywne technologie w edukacji". Centrum Szkoleniowe KLANZA
- "Jak wykorzystać historię w rozwijaniu kompetencji kulturowych i językowych". Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

AMELIA MAJOCH

nauczanie początkowe

Wykształcenie
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wspólnota polska"

 

Kursy i szkolenia:
- “Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
- Projekt muzyczny “Wysoka kultura w środowisku wiejskim” w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Koło Naukowe “Wspomaganie Rozwoju Dziecka” działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

EWA OŚLIZŁO

polonistka

Wykształcenie
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKEIGO W KLASACH IV-VIII, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
FILOLOGIA, lingwistyka języka angielskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
FILOLOGIA ANGIELSKA, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,
Special Needs Assistant’ level 6

 

Kursy i szkolenia:
- ‘Emisja głosu czyli jak operować głosem jako narzędziem pracy’
- Warsztaty szkoleniowe ‘eTwinning Programu eLearning’
- ‘Procedury wewnętrzne w systemie zapewniania jakości pracy szkół’
- ‘Kreowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i w regionie’
- ‘Tworzenie przez nauczycieli własnych programów nauczania’
- ‘Rozwijanie praktycznych umiejętności wychowawczych i opracowanie programów wychowawczych kształcących pożądane postawy dziecka’
- ‘Realizacja przedsięwzięcia w Programie Zielony Certyfikat’
- ‘Child protection Course’
- ‘Introduction to Children First’
- ‘Raindows Ireland Facilitator Training’ Supporting children with bereavement and parental separation
- ASIAM teach me as I am, autism awareness for early years education

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

MARZENA GUZIKOWSKA

nauczanie początkowe

Wykształcenie
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań
TERAPIA PEDAGOGICZNA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań

 

Kursy i szkolenia:
- "Metody terapeutyczne w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole", Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli
- "Propozycje metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ,
- "Jak efektywnie uczyć", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
- "Nauka szybkiego czytania", Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli
- "Dziecko w cyberprzestrzeni – modelowanie relacji dziecko-multimedia", Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzaleznień
- "Cyberagresja - profilaktyka na poziomie szkoły", Mazowieckie Centrum Profilatyki Uzaleznień
- "Mediator – ważna rola nauczyciela w rozmowach z rodzicami i uczniami",Zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szamotułach
- "Kierownik i opiekun wycieczek szkolnych", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
- "Podstawy tworzenia ruchu i choreografii", Szkoła Tańca Romy Jakubowskiej w Poznaniu
- "Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wielku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami neurologopedii", Centrum Szkoleń Logopedycznych i Neurologopedycznych
- "Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych wad wymowy z elementami neurologopedii", Centrum Szkoleń Logopedycznych i Neurologopedycznych
- "Opóźniony rozwój mowy czy może afazja? Diagnoza i terapia logopedyczna ORM i afazji z uwzględnieniem stymulacji lewej półkuli", Centrum Szkoleń Logopedycznych i Neurologopedycznych

 

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

ALEKSANDRA KUPIEC

Pracowała w Polskiej Szkole w Killarney w latach 2015-2019

polska szkoła w Killarney - nasza kadra nauczycielska

MARIOLA WAŃCZYK

Pracowała w Polskiej Szkole w Killarney w latach 2015-2021© Polska Szkoła w Killarney 2010-2023