O nas

Polska Szkoła w Killarney jest jedyną polską szkołą uzupełniającą w Hrabstwie Kerry, w Irlandii. Powstała w 2010 roku i od tego czasu prężnie rozwija się, dzięki wspaniałym dzieciom, które do niej uczęszczają.

Misją szkoły jest niesienie pomocy w nauce języka polskiego oraz szeroko pojęte propagowanie języka polskiego, kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży polskiej mieszkających w Irlandii. Na lekcjach realizowany jest uzupełniający program nauczania z zakresu języka polskiego, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Od początku istnienia, dewizą naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania oraz nastawienie na indywidualizację w podejściu do ucznia, tak aby każde dziecko mogło wykorzystać cały swój potencjał. Podczas lekcji łączymy naukę i zabawę, bo wierzymy,że tylko w takich, przyjaznych i niewymuszonych warunkach, dzieci uczą się języka ojczystego dużo szybciej i z prawdziwą przyjemnością. Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają przygotowanie pedagogiczne, wysokie kwalifikacje, ale przede wszystkim są pasjonatami swojej pracy.

Polska Szkoła w Killarney współpracuje z Polską Ambasadą w Dublinie oraz jest zarejestrowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, współpracujący z Ministerstwem Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego za granicą oraz w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024